Povinnost stát se plátcem DPH se posuzuje podle překročení obratu 1.000.000,- Kč za uplynulých 12 měsíců – pozor, ne za kalendářní rok, ale například v březnu se kontroluje obrat za období od loňského března do letošního února, atd. Jakmile váš obrat překročí daný limit, jste povinni stát se plátcem DPH. To znamená, že se musíte nejprve přihlásit jako plátce k této dani. Dále bude potřeba upravit ve vašich fakturách uváděné údaje tak, aby měly všechny náležitosti tzv. daňového dokladu. Samozřejmě budete nově přičítat DPH k fakturované částce za vaše služby či zboží. A pak je potřeba každý měsíc (nebo později čtvrtletí – podle výše obratu) odevzdávat přiznání k DPH. Doklady plátce DPH, neboli daňové doklady, se archivují 10 let.

Vypracování DPH Teplice

Doklady plátce DPH je třeba dodávat a zpracovávat průběžně v závislosti na období plátcovství – čtvrtletně nebo měsíčně. Jde zejména o faktury vydané, přijaté, účtenky a bankovní výpisy, a další doklady např. o nájmu kanceláře apod. Po jejich zpracování a evidenci potřebné k vyhotovení přiznání k DPH a Kontrolního hlášení, vám dodáme přiznání připravené k odevzdání na příslušný finanční úřad spolu s informací, kam je třeba zaplatit příslušnou částku DPH. Přiznání k DPH je nutné podávat výhradně datovou schránkou, tedy ve formátu .xml. Samozřejmostí je, že přihlásíme podnikatele jako plátce DPH u příslušného finančního úřadu. Všechny potřebné doklady je třeba dodat účetní nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.

Nemáte rádi papíry?

Účetnictví bez tisknutí dokladů: Své dokumenty nám můžete zaslat v PDF nebo nasdílet např. přes Google dokumenty. Možnost odevzdání přiznání přes datovou schránku. Vaše kompletní zpracované účetnictví archivujeme elektronicky v PDF pro případ kontroly.

Vypracování DPH Teplice

  • do 50 dokladů – zpracování dokladů a zhotovení přiznání k DPH bude hotové maximálně do 4 pracovních dnů od zaslání všech dokladů za uplynulý měsíc
  • do 200 dokladů – do 7 dnů
  • nad 200 dokladů – do 10 dnů

Zpracování DPH Teplice – kontakt na účetní poradkyni je ZDE.