Máte-li u vašeho podnikání vyšší skutečné výdaje než paušální, pro jejich uplatnění je třeba vést daňovou evidenci. Může jít o náklady, jako je např. nájemné, materiál, úroky z úvěru, výdaje na PHM a údržbu auta, odpisy majetku, mzdy zaměstnanců. Daňová evidence zaznamenává každý výdaj související s vaší výdělečnou činností, proto je potřeba dodat účetní všechny doklady, zejména faktury vydané, přijaté, účtenky a bankovní výpisy, doklady např. o nájmu kanceláře, VTP vašeho auta a kniha jízd, podklady k mzdové evidenci vašich zaměstnanců apod.

Účetní Ústí nad Labem – náklady PHM

Jste-li OSVČ a chcete uplatnit náklady na auto, je třeba, aby bylo auto, které používáte pro výdělečnou činnost, psané na vás. Pak lze uplatňovat tzv. „paušál na auto“, který slouží místo vedení knihy jízd a dokládání nakoupených pohonných hmot účtenkami. Tento paušál znamená náklady ve výši 5000,-/ měsíčně. Pokud auto používáte i pro soukromé účely, pak jen 80 %, tj. 4000,-/ měsíčně. Pokud jsou však vaše výdaje na auto vyšší, budete potřebovat vést knihu jízd a využívat tzv. základní náhradu za ujetý km (jejíž výše se stanovuje aktuálně pro každý rok) a spotřebované PHM dokladovat buď účtenkami, nebo opět uplatnit stanovenou náhradu za 1l podle spotřeby auta.
Pokud však využíváte procentuální paušální výdaje, nelze již paušál na auto použít – veškeré výdaje k podnikání jsou již obsažené v procentuálním paušálu, včetně výdajů za PHM.

Pokud si nejste jisti, jaká možnost je pro vás nejlepší, využijte konzultace s účetní. Pokud uplatňujete procentuální paušální výdaje, platilo několik let omezení, kdy v přiznání k dani z příjmu nebylo možné využít slevu na dani na manželku nebo na děti. Od r. 2017 se snižují stropy (tj. maximální možné částky pro paušální výdaje), takže na skutečné výdaje přechází stále více OSVČ.

Žádáte-li uplatnění nákladů od účetní v Ústí nad Labem – kontakt je ZDE.