Naše účetní kancelář (Teplice) poskytuje standardní účetní služby. Vedení účetnictví znamená evidenci jednotlivých účetních případů tzv. podvojným způsobem.

V rámci jedné účetní operace se například zaznamená, že jde o závazek podnikatele (např. faktura přijatá) a zároveň že jde o náklad. Je-li faktura uhrazena, zaznamená se snížení stavu závazků a zároveň pohyb peněz na bankovním účtu. Z hlediska výnosů a nákladů účetnictví je na rozdíl od daňové evidence klíčové, k jakému období se účetní operace skutečně vztahuje (např. datum zdanitelného plnění na faktuře), nikoli období, kdy byla faktura uhrazena.

Účetní služby Teplice

Účtování dokladů, měsíční závěrky (vč. kontroly saldokont), evidence majetku, daňová přiznání, realizace plateb v homebankingu, komunikace s úřady, manažerské výstupy dle požadavků, realizace upomínek neuhrazených faktur.

Nabízíme průběžné vedení daňové evidence a účetnictví, průběžnou evidenci plateb (bankovních výpisů). Podle vašich požadavků vypracujeme reporty a nabízíme vám také daňovou optimalizaci, daňové poradenství, mzdové poradenství.

Sestavíme výkazy pro Český statistický úřad či roční uzávěrku a můžeme vám být podporou také při kontrolách různých úřadů (FÚ, ZP, OSSZ).

Nemáte rádi papíry?

Účetnictví bez tisknutí dokladů: Své dokumenty nám můžete zaslat v PDF nebo nasdílet např. přes Google dokumenty. Možnost odevzdání přiznání přes datovou schránku. Vaše kompletní zpracované účetnictví archivujeme elektronicky v PDF pro případ kontroly. Je to ekologické.

Zpracování účetních dokladů

Podle množství vašich dokladů se domluvíme, jak často nám budete doklady dodávat ke zpracování, zda jednou měsíčně, jednou za čtvrtletí či pololetí

  • do 50 dokladů – zpracování dokladů bude hotové max. do 4 prac. dnů od zaslání všech dokladů za uplynulý měsíc
  • do 200 dokladů – do 7 dnů
  • nad 200 dokladů – do 10 dnů

Žádáte-li ostatní účetní služby v Teplicích – kontakt na teplickou účetní je ZDE.