Klienti vyhledávají účetní firmu také ve chvíli, kdy založili novou společnost s ručením omezeným. Vaše nová účetní potřebuje zejména tyto doklady:

  • kopie zakladatelské smlouvy,
  • kopie např. nájemní smlouvy, případně další smlouvy,
  • všechny doklady spojené se založením firmy, např.: platby na živnostenském úřadu, cestovné, nájem nebo kauci k nájmu, právní služby, nákup materiálu,
  • výpisy z bankovního účtu ode dne jeho založení, příp. výpisy z úvěrového účtu,
  • informace, jak je vedena skladová evidence, je-li nutná,
  • případně kopie registrací u FÚ, pokud již byly provedeny, např. k DPH,
  • přístupy do datové schránky pro účetní.

Účetnictví nově založené s.r.o.

Naše účetní sestaví na začátku účtování nové firmy zahajovací rozvahu.
To lze nejlépe provést tak, že si vytvoříme „prozatímní firmu“, do které nejprve účtujeme všechny náklady spojené se založením společnosti (před jejím zápisem do OR). Budeme je účtovat jako náklady příštích období, tj. na účet 381. Může jít o poplatky na živnostenském úřadu, jízdné, právní a notářské služby, nájem, nakoupený materiál nebo zboží a podobně. Nově založená s.r.o. nemá před zápisem do OR právní subjektivitu, takže jsou to fakticky společníci, kteří dané položky zaplatili. Dále zaúčtujeme všechny vklady základního kapitálu.

Poté ke dni zápisu do OR provedeme uzavření prozatímní firmy a otevření nového období, takže konečné stavy výše jmenovaných účtů spolu se zaúčtovaným základním kapitálem převedeme do zahajovací rozvahy. Do „prozatímně“ otevřeného účetnictví firmy nebudeme již dále nic účtovat. Podklady z něj slouží jen jako doklad k zahajovací rozvaze nové s.r.o. V oficiálním účetnictví nové firmy nyní přeúčtujeme vše z účtu 381 do nákladů.

Před rokem 2016 bylo nutné tyto náklady účtovat ne jako náklady, ale jako dlouhodobý nehmotný majetek a ten odepisovat 5 let po zápisu do OR, pokud byly zřizovací výdaje v celkové hodnotě vyšší než 60.000,- Kč. To však bylo zrušeno z důvodu, že zřizovací výdaje nesplňují kritéria pro vykazování majetku..

Služby účetní v Teplicích / Ústí

Hledáte-li účetní v Teplicích – kontakt naleznete ZDE.