Poskytujeme vedení účetnictví a daňové evidence pro živnostníky a malé firmy v Ústí nad Labem. Můžete si u nás nechat zpracovat daňové přiznání. Naše účetní kancelář v Ústí nad Labem po vás bude chtít vaše doklady, např. faktury přijaté a vydané, a také doklady prokazující jejich úhradu – výpisy z banky, doklady o zaplacené dobírce apod. Plátcům DPH zpracováváme doklady a veškerou povinnou evidenci měsíčně nebo čtvrtletně. Předávání dokladů může být osobní, tak i elektronicky nebo poštou.

Účetní poradenství OSVČ

Pokud si právě otevíráte firmu nebo zakládáte živnost, využijete často také účetní poradenství. Někteří klienti si nejsou jisti, kdy vlastně živnost ohlásit. Stručně se dá říci, že ve chvíli, kdy přijmete první platbu. Dnes je už potřeba dát si pozor i na to, zda se na vás nevztahuje povinnost evidovat tržby elektronicky. Na živnostenském úřadu vyplníte formulář, kde můžete označit, aby byla vaše výdělečná činnost ohlášena i na finanční úřad, sociálku a zdravotní pojišťovnu. Jinak musíte tyto úřady o založení živnosti informovat sami.

Účetní Ústí nad Labem

A víte, jaké náklady můžete uplatnit ještě před tím, než vám je přiděleno IČ? Samozřejmě to musí být náklady spojené s vaší výdělečnou činností, nejčastěji nákup zásob materiálu nebo zboží, a to až rok před zahájením živnosti. Výdajem na podnikání je, zjednodušeně řečeno, vše, co byste si nepořídili, pokud byste nepodnikali. U zakládání živnosti tedy třeba ještě poplatek na živnostenském úřadě a další nezbytné výdaje spojené s tou výdělečnou činností. Pokud pro vás však bude výhodnější využít paušální výdaje, jsou tyto zřizovací náklady stejně bezpředmětné, protože výše výdajů je dána jako procento vašich příjmů. To je však předmětem individuální konzultace.

Pokud si k podnikání pořizujete nějaký hodnotnější majetek, například auto, pak v případě OSVČ je dobré nechat uvést do kupní smlouvy a technického průkazu přímo vaše jméno, ne však nutně IČ. Pak lze kromě oprav a nákladů na PHM využít jako náklady i odpisy.

Daňové přiznání Ústí nad Labem

OSVČ má počínaje měsícem založení povinnost platit aspoň minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, které nejsou daňovým výdajem (neodečítá se od příjmů). Pokud si založíte živnost při zaměstnání nebo třeba při rodičovské, pak během prvního roku neplatíte zálohy žádné a vše se vyrovná až po podání přiznání a přehledů. OSVČ zdaňuje jen příjmy, které skutečně obdrží, tedy například vystavené zatím neuhrazené faktury se nezdaňují. Může si také volit mezi paušálními nebo skutečnými výdaji.

Potřebujete-li daňové přiznání od účetní v Ústí nad Labem – kontakt naleznete ZDE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.