Plátcem DPH se stáváte ,když překročíte obrat 1 mil. Kč za uplynulých 12 měsíců – tedy ne za předchozí rok, ale například v březnu se kontroluje obrat za období od loňského března do letošního února, atd. Pokud váš obrat překročí tento limit, jste povinni stát se plátcem DPH. Je tedy třeba, abyste se nejprve přihlásili jako plátce k této dani. Dále je nutné například zkontrolovat, že na vašich fakturách uvádíte všechny údaje tak, aby měly všechny náležitosti tzv. daňového dokladu. Samozřejmě je potřeba přičítat DPH k fakturované částce za vaše služby či zboží. A přibývá povinnost každý měsíc (nebo čtvrtletí – podle výše obratu) podávat přiznání k DPH. Doklady plátce DPH, neboli daňové doklady, se archivují 10 let.

Vypracování DPH Ústí nad Labem

Doklady plátce DPH je třeba dodávat a zpracovávat průběžně – čtvrtletně nebo měsíčně, podle období plátcovství. Jsou to zejména o faktury vydané, přijaté, účtenky a bankovní výpisy, a další doklady např. o nájmu kanceláře apod. Výstupem jsou dva formuláře: přiznání k DPH a Kontrolní hlášení, které jsou připravené k odevzdání na příslušný finanční úřad. Ty vám dodáme spolu s informací, kam zaplatit příslušnou částku DPH. Přiznání k DPH se již podává povinně výhradně datovou schránkou, tedy ve formátu .xml. Samozřejmostí je, že zařídíme registraci podnikatele jako plátce DPH u příslušného Finančního úřadu. Všechny potřebné doklady je třeba dodat nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.

Nemáte rádi papíry?

Účetnictví bez tisknutí dokladů: Své dokumenty nám můžete zaslat v PDF nebo nasdílet např. přes Google dokumenty. Možnost odevzdání přiznání přes datovou schránku. Vaše kompletní zpracované účetnictví archivujeme elektronicky v PDF pro případ kontroly.

Vypracování DPH Ústí nad Labem

  • do 50 dokladů – zpracování dokladů a zhotovení přiznání k DPH provedeme do 4 pracovních dnů od zaslání všech dokladů za uplynulý měsíc
  • do 200 dokladů – do 7 dnů
  • nad 200 dokladů – do 10 dnů

Zpracování DPH Ústí nad Labem – kontakt na účetní poradkyni je ZDE.