Naše účetní kancelář v Duchcově nabízí podnikatelům vedení daňové evidence, tj. zpracování dokladů: pokladních dokladů, faktur vydaných, přijatých, výpisů z bankovních účtů a dalších potřebných dokladů. Jste-li plátce DPH, doklady zpracováváme měsíčně nebo čtvrtletně. Výstupem je Přiznání k DPH a další povinná hlášení.
Dále používá-li OSVČ ke svému podnikání jakýkoli hmotný či nehmotný majetek, je třeba vést evidenci majetku a s tím spojené odpisy. Má-li podnikatel zaměstnance, potřebuje vést mzdovou evidenci a zpracovává mzdy. Pokud podnikatel (Duchcov) ke své činnosti používá firemní vozidlo, vede knihu jízd nebo uplatňuje výdaje na auto například paušálem na PHM. Začátkem roku se zpracuje daňové přiznání a přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. OSVČ od naší účetní kanceláře obdrží informaci o výši záloh na další rok.

Účetní Teplice, Ústí nad Labem a Duchcov

Dále poskytujeme vedení účetnictví pro firmy a s.r.o. v Duchcově. V rámci této služby pro duchcovské firmy zpracováváme:
Účtování přijatých a vydaných dokladů, měsíční závěrky (kontroly saldokont), evidenci majetku, daňová přiznání, možnost plateb v homebankingu či přípravu příkazů do banky, komunikace s úřady, průběžné reporty dle zadání, upomínky neuhrazených faktur.
Podnikateli podle potřeby kdykoli poskytujeme daňové a účetní poradenství.

Účetní Teplice, Ústí nad Labem a Duchcov

Příklad vedení účetnictví s.r.o.–cukrárny

Firma účtuje účtenky za tržbu, podle objemu a množství tržeb buď denní nebo měsíční sjetinu z pokladny. Protože s.r.o. vlastní objekt s provozovnou, bude daná budova zařazena do majetku a jako nákladová položka budou uplatňovány odpisy. Cukrárna spadá do povinnosti Elektronická evidence tržeb – poskytujeme konzultace k EET a registrace k EET na finančním úřadě. Zaměstnanci pracují na směnný provoz – naše účetní kancelář podle potřeby eviduje plán směn.

Další poskytované účetní služby:

  • daňové poradenství
  • konzultace k uplatnění nákladů
  • registrace k daním
  • průběžné výstupy z účetnictví
  • rozumíme i fakturám v anglickém, německém či polském jazyce
  • komunikace s úřady
  • účetnictví bez tisknutí dokladů

Žádáte-li kontakt na účetní v oblasti Teplice v Čechách – Duchcov, k nalezení je ZDE.