Půlhodinová konzultace nad Tahákem

Vy, kdo se tabulek a kolonek bojíte, ale chtěli byste i přesto vědět, co po vás finančák a sociálka a zdravotní pojišťovna bude chtít, využijte půlhodinovou telefonickou konzultaci, kde s vámi projdu můj Tahák.

Získáte tak představu o výši daně, jakou po vás finanční úřad bude chtít, rovněž o doplatcích na sociální a zdravotní pojištění. A samozřejmě i výše záloh na další rok. Nakonec ode mě dostanete krásnou A4, ze které to vše můžete vyčíst.

Přečetli jste si, co je obsahem mého daňového Taháku? Pokud ne, udělejte tak prosím dřív, než si konzultaci objednáte.

Podmínky Půlhodinové konzultace nad Tahákem:

– přečetli jste si, co je obsahem mého daňového Taháku
– i v tomto případě je třeba mít aspoň zevrubný přehled o číslech ve vašem podnikání, znát své příjmy a výdaje
– měli byste se orientovat aspoň trochu v termínech jako paušální výdaje, slevy na dani, OSVČ vedlejší apod. (s tím by vám mohl pomoci můj první eBook zdarma)
– v rámci konzultace si nijak hlouběji nevysvětlujeme podstatu jednotlivých položek ovlivňujících výši daně ani sociálního a zdravotního pojištění, jenom propočítáme
– konzultace nebude ani návodem na vyplnění Daňového přiznání nebo přehledů OSVČ, výstup z ní však můžete při vyplňování využít jako šikovný podklad
 

Co získáte:
  • Porovnávání paušálních a skutečných výdajů
  • Informaci, jaké jsou v obou variantách doplatky na daň, sociální a zdravotní pojištění
  • Budete vědět, jaké vás příští rok čekají zálohy na daň, sociální a zdravotní pojištění
  • Přehled, jaké všechny slevy na daň můžete využít
  • Výstupem pro vás bude vyplněný Tahák, který si můžete vytisknout a pak ho mít k ruce, až budete vyplňovat své daňové přiznání a přehledy OSVČ.

Cena této telefonické konzultace nad mým daňovým Tahákem je 485,- Kč.

 

To mě zajímá, chci si to objednat!

 

Podobně jako u Taháku: pokud chcete využít mých účetních služeb pro zpracování vašeho kompletního daňového přiznání vč. přehledů, tak při využití této mé konzultace nad Tahákem, na kterou mi zároveň napíšete vaší zpětnou vazbu, dostanete ode mne zpracování vašeho kompletního daňového přiznání vč. přehledů se slevou ve výši ceny konzultace. Dostanete ji tak ode mne jako dárek.

Tato konzultace není vhodná pro ty z vás, kdo:

– nemáte přehled o číslech ve vašem podnikání, aspoň zevrubný  
– neorientujete se aspoň trochu v termínech jako paušální výdaje, slevy na dani, OSVČ vedlejší apod. (s tím by vám mohl pomoci můj první eBook zdarma)  
– nepotřebujete znát výši svých doplatků nebo přeplatků na dani, sociálním a zdravotním pojištění dřív než v březnu následujícího roku  
– v rámci konzultace si nijak hlouběji nevysvětlujeme podstatu jednotlivých položek ovlivňujících výši daně ani sociálního a zdravotního pojištění, jenom propočítáme  
– konzultace ani nedává návod na vyplnění Daňového přiznání nebo přehledů OSVČ, výstup z ní však můžete při vyplňování využít jako šikovný podklad
To mě zajímá, chci si to objednat!

 

Vážím si vašeho času, proto jím nebudu plýtvat. Tato konzultace je placenou konzultací a hned od začátku budeme pracovat. Čas, který s vámi případně strávím před konzultací, je zahrnut v ceně konzultace.

Z mých článků na webu a referencí si můžete udělat představu, zda vám můj přístup bude vyhovovat. Pokud by se při konzultaci ukázalo, že tomu tak není, po 10 minutách konzultaci přerušíme a nebudu vám nic účtovat.

Uzavřená objednávka mě zavazuje ke garanci mých služeb, lhůt a termínů, což ovlivňuje množství klientů, které mohu přijmout. Proto uhrazená záloha na tuto konzultaci je nevratná a při odstoupení od objednávky se považuje za náhradu vzniklé škody. Při včasném zrušení termínu/ objednávky (48 hod předem) lze po domluvě využít na jinou poskytovanou službu, poradenství apod. Můžeme se též domluvit na náhradním termínu.

Při zrušení 48h (nebo v kratším čase) před domluveným termínem nebo nedostavení se je vždy primárním záměrem obsadit tento termín dalším zájemcem. Náhradníka za sebe můžete poslat i vy. Pokud se termín obsadit nepodaří, je třeba uhradit storno poplatek ve výši 100% ceny konzultace. Děkuji za pochopení a ohleduplnost k času ostatních i mému.

Na konzultaci nenavazuje žádný písemný výstup, kromě vyplněného Taháku.

Mějte prosím na paměti, že i přes veškerou snahu se může stát, obzvlášť při tomto typu jednorázové konzultace, že opomeneme/te určité důležité skutečnosti a detaily, a tudíž neobsáhneme vždy zcela kompletní splnění požadavků všech zákonů, které se vaši konkrétní situaci vztahují.

Z těchto důvodů nenesu žádnou zodpovědnost za jakékoli použití a pochopení informací z této konzultace. Úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze ve vašich rukách. Pro správné posouzení je ideální kompletní zpracování vašich fyzických dokladů a kompletní daňové evidence účetní.

To mě zajímá, chci si to objednat!

 

Po objednání a úhradě zálohy se s vámi do 5 pracovních dnů spojím a domluvíme si termín telefonické konzultace. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem.

 

Všeobecné podmínky k této konzultaci