Mnohdy nevíte, podobně jako já kdysi, co přesně a kolik po vás ten stát chce, když se vám podnikání rozběhne. I když vám bude daně dělat vaše účetní, nemusíte jen čekat, jak jí vyjdou vaše daně. Nemusíte být bezradní. Já už jsem si v praxi osahala různé situace drobných podnikatelů. Vysvětlím vám, co vás čeká.

Když už překonáte první obavy a překážky a víte teď

Ale co teď dál s tím ziskem? Pomůžu vám v tomto článku srozumitelně pochopit, co po vás stát z toho zisku chce.

Se ziskem musíte jako OSVČ udělat dva kroky:

1. Spočítat si a zaplatit daně

Své daně vypořádáte s finančním úřadem v daňovém přiznání. Jako OSVČ podáváte tzv. Přiznání k dani z příjmu fyzických osob (DPFO/ daňové přiznání) do konce března následujícího roku.

V přiznání zahrnete všechny své zdanitelné příjmy – neslouží to tedy jen pro příjmy z vašeho podnikání! Pro příjmy ze samostatně výdělečné činnosti slouží speciální Příloha 1, kam napíšete sumu vašich příjmů/výdajů (neodevzdáváte tedy vaše doklady nebo daňovou evidenci, z ní ty částky pouze získáte).

Pro příjmy z pronájmu a Ostatní příjmy slouží Příloha 2. Dále do 2. oddílu přiznání vyplníte např. příjmy z vašeho zaměstnání, pokud podnikáte při práci.

Tyhle všechny příjmy tvoří váš základ daně, ze kterého si můžete odečíst a) tzv. odečitatelné položky (např. dary, darování krve, úroky ze stavebního spoření či hypotéky, penzijní připojištění a penzijní pojištění, životní pojištění atd.).

Z čísla co vám vyjde, spočítáte 15 %, daň, a dále si teď odečtete b) slevy na dani (např. na děti, na manželku, pokud pobíráte invalidní důchod atd.). A to hlavní: tzv. Základní slevu na poplatníka (tj. na vás samotné), což je 24 840,- Kč ročně. Drobnějším podnikatelům se ziskem (tj. příjmy minus výdaje) odpovídajícím měsíčně zhruba minimální mzdě tedy vychází většinou nulové daně.

2. Sociální a zdravotní pojištění

Vaše dotazy jsou velmi často přesně tak jak je to v nadpisu: Kolik budu platit daně. A přitom finančně pocítíte spíš právě sociální a zdravotní pojištění. Píšu o obojím v jednom odstavci, protože princip obou pojištění funguje téměř stejně. Avšak správa sociálního zabezpečení a vaše zdravotní pojišťovna jsou dvě odlišné instituce, budete tedy odevzdávat tři podání.

Sociální a zdravotní pojištění vypořádáte na tzv. Přehledech OSVČ, které se podávají do 1 měsíce od podání daňového přiznání, a uvádí se na nich už jen příjmy z podnikání. Pokud jste totiž zaměstnáni, tak sociální a zdravotní řeší přímo váš zaměstnavatel. A například příjmy z pronájmu nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Pojistné se počítá jako 29,2 % a 13,5 % z půlky vašeho zisku. Ale! Pokud je váš zisk nižší než tzv. minimální vyměřovací základ pro OSVČ, bude vám prostě stanoveno minimální pojistné a basta. Co to v praxi znamená?

Pokud jste OSVČ hlavní, platíte si tzv. minimální zálohy. Ty představují nejnižší možnou výši záloh, a taky zároveň za celý rok téměř na korunu odpovídají onomu minimálnímu vyměřovacímu základu. Takže když platíte ty minimální zálohy a máte zisk odpovídající zase spíše drobnému podnikateli (v případě sociálního a zdravotního může být i o trochu vyšší než minimální mzda), tak vám nebudou nic vracet, ani nebudete sociální a zdravotní doplácet.

Kdy mi na daních budou vracet

Na daních vám finanční úřad může něco vracet ve dvou případech: pokud vám vrací na děti (to je jediná sleva na dani, která může jít i jakoby do mínusu), nebo pokud jste něco odvedli na zálohách na daň. To se může stát například, pokud jste zaměstnaní a zaměstnavatel za vás odvádí finančáku zálohu na daň. Jinak OSVČ platí zálohy na daň, zjednodušeně řečeno, až ve chvíli, kdy doplatek daně je víc než 30 tis. Kč.

A co zdravotní a sociální? Tam vám můžou něco vracet jen v situaci, kdy jste na základě vašeho zisku platili v předchozím roce (př.: po celý rok 2019) vyšší než ty minimální zálohy, ale nakonec vám zisk za celý rok 2019 vyjde nižší, a součet těch uhrazených záloh tak neodpovídá těm 29,2 % a 13,5 % z poloviny zisku.

Jak začít podnikat

I když jsme teď probrali poměrně složité téma, doufám, že se mi podařilo předat vám ho srozumitelně. Víte teď zas o něco víc a podnikání pro vás už nemusí být krokem do neznáma. Aby vás v březnu nepřekvapilo, kolik máte doplácet, vyplatí se vést si účetnictví průběžně. Domluvte se se svou účetní.

Nedostal se k vám ještě můj eBook ZDARMA pro začínající podnikatele? Nevíte

  • konkrétní kroky, když chcete začít podnikat,
  • jestli jste OSVČ hlavní,
  • jak vystavit svou první fakturu,
  • jestli jste plátcem DPH,
  • co jsou to daňové výdaje,
  • atd.?

Stáhněte si Průvodce pro začínající podnikatele ZDARMA zde.

Pokud vám při čtení nebylo něco úplně jasné, nebo se chcete dozvědět více o účetních službách, které poskytuji přímo já, neváhejte se se mnou spojit: ucetnijahodova@gmail.com.

Účetnictví lze dnes vést bez problémů odkudkoli, stejně jako poskytnout konzultaci. Pokud jste drobným podnikatelem, tzn. máte třeba okolo 250 položek za celý rok (počítá se každý „řádek“, tj. nejen přijaté/ vydané faktury, pokladní doklady, ale i řádky bankovního výpisu a řádky nepeněžních operací, např. odpisy) a nejste plátcem DPH, budete účetní potřebovat pravděpodobně jen 1x ročně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.