Klientka – neplátce DPH začala fakturovat služby slovenskému podnikateli – plátci DPH. To je případ, kdy se musí český neplátce DPH registrovat jako tzv. identifikovaná osoba k DPH a posílat každý měsíc na FÚ Souhrnné hlášení a Přiznání k DPH. Jinak se na fakturaci do EU nic nemění a je dále bez DPH, jen je potřeba na fakturu uvést informaci, že je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. Pro tuzemskou fakturaci zůstává klientka dále neplátcem DPH stejně jako předtím. DPH si ani neodečítá například z přijatých faktur – zůstává zkrátka jakoby neplátcem, finanční úřad jen požaduje hlášení, komu v EU (podle DIČ) a v jaké výši poskytla služby.

Fakturace do EU

Souhrnné hlášení a Přiznání DPH lze doručit na FÚ pouze elektronicky. Klientka si tedy musí zřídit datovou schránku. Naše účetní kancelář pro oblast Teplice, Ústí nad Labem, Duchcov a okolí připraví registraci identifikované osoby a obě hlášení bude zasílat v požadovaném formátu .xml v předepsané lhůtě, tedy do 25. dne následujícího měsíce.

Stejné povinnosti platí i pokud podnikatel-neplátce DPH službu z EU přijme. To se může stát třeba ve chvíli, kdy si zaplatíte reklamu na Facebooku nebo Google AdWords. A týká se to také neplátce, který v kalendářním roce pořídil zboží z jiného státu EU o celkové hodnotě vyšší než 326.000,- Kč (bez DPH). V obou zmíněných situacích je však již povinen vypočítat si z částky v Kč DPH a to odvést státu.

Fakturace do třetích zemí

Zajímavé je, že pokud by klientka fakturovala do třetích zemí, tzn. mimo EU, tyto povinnosti by neměla. S harmonizací DPH v Evropské unii je zkrátka spojeno mnoho papírování, avšak třetí země už jsou mimo nutnost dohledu úřadu.

  • Registrace na FÚ
  • Součinnost při zakládání datové schránky
  • Konzultace na téma Fakturace do zahraničí
  • Poradenství ohledně daní
  • Fakturace do zemí EU
  • Fakturace do třetích zemí
  • Vaše faktury mohou být v angličtině, němčině či polštině
  • Účetnictví bez tisknutí dokladů

Žádáte-li účetní služby v Teplicích, Ústí nad Labem, Duchcově a okolí – kontakt je ZDE.