Pokud podnikáte jako OSVČ a potřebujete zpracovat daňové přiznání, připravte si následující doklady:

 • faktury vydané (hotové a bezhotovostní),
 • faktury přijaté (hotové a bezhotovostní),
 • paragony (zjednodušené daňové doklady) a výpisy z bankovního účtu,
 • doklady např. o nájmu kanceláře v Ústí nad Labem a okolí,
 • VTP vašeho auta,
 • knihu jízd (možnost kompletního vypracování knihy jízd dle faktur vydaných),
 • doklady ke mzdám vašich zaměstnanců.

Vypracování DPH Ústí nad Labem

V případě, že jste plátcem DPH, je nutné vaše doklady zpracovávat průběžně, podle toho, zda jste čtvrtletní nebo měsíční plátce. Poté, co provedeme jejich zpracování a evidenci potřebnou k vyhotovení přiznání k DPH a Kontrolního hlášení, dodáme vám přiznání připravené k odevzdání na příslušný finanční úřad. Dostanete také informaci, kam zaplatit příslušnou částku DPH. Přiznání k DPH se podává výhradně datovou schránkou, tedy ve formátu .xml.

Pokud se teprve blíží situace, že zákonný limit pro plátcovství DPH překročíte, vaše účetní vás včas o této skutečnosti informuje a provede registraci k plátcovství DPH u příslušného Finančního úřadu. Všechny potřebné doklady k vyhotovení přiznání k DPH je třeba dodat nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.

Daně Účetní Ústí nad Labem: shrnutí

 • vypracování daní Ústí nad Labem a přilehlém okolí
 • možnost konzultace na téma daní – telefonicky, E-mailem: odborné dotazy
 • účetní poradenství express – pro náhlé případy účetní nutnosti
 • daně v kontextu daňového přiznání – dlouhodobé sledování finanční bilance klienta
 • dlouhodobé daňové poradenství – pravidelná spolupráce s účetní v Teplicích a Ústí
 • účetnictví bez tisknutí dokladů

Žádáte-li vypracování daňového přiznání od účetní v Ústí nad Labem – kontakt naleznete ZDE.