Klienti-podnikatelé si nejčastěji přejí, abychom vypracovali daňové přiznání a přehledy, protože provozují samostatnou výdělečnou činnost. Cenu za zpracování sdělujeme na základě počtu dokladů, případně dalších údajů například o firemních vozidlech či zaměstnancích. Pro malé podnikatele (tj. do 30 dokladů za rok) začíná cena na 2.000,- Kč za daňové přiznání a přehledy na sociálku a zdravotní pojištění.

Přiznání pro OSVČ

Vaše doklady a veškeré podklady nám můžete předat buď osobně v centru Teplic nebo podle domluvy např. e-mailem v PDF. Jedná se o vaše vydané a přijaté faktury, účtenky, výpisy z bankovního účtu, případně další doklady například k majetku či zaměstnancům, knihy jízd, inventuru skladu a podobně.

Realizace přiznání OSVČ – sociálka Teplice/ Bílina

Hotové přiznání včetně přehledů na sociálku a zdravotní pojišťovnu dodáme cca do 1-3 týdnů od dodání všech podkladů. Případně přiznání odesíláme datovou schránkou klienta přímo na úřady. Klient dostane informace o výši platby daně, sociálního a zdravotního pojištění a výši záloh na další rok. Realizace přiznání pro OSVČ probíhá v Teplicích, Ústí nad Labem a Bílině.

Daňové přiznání Bílina – express

Pokud žádáte expresní zpracování daňového přiznání, cena se zvyšuje zhruba o 50-150% podle množství dokladů a podle toho, jak moc pozdě je dodáte. Malý podnikatel (do 30 dokladů ročně) by měl naši účetní kancelář kontaktovat nejpozději začátkem března, větší spíše dříve. Realizace daňového přiznání pro podnikatele probíhá v Ústí nad Labem, Teplicích a Bílině. Účetní je k dispozici v centru Teplic. Expresní metodika zpracování daňového přiznání pro ústecké a teplické živnostníky může proběhnout po dohodě s účetní ohledně možnosti expresních termínů.

S většími klienty se od začátku roku domlouváme na průběžném předávání dokladů, například 3x ročně. Díky tomu získáme aktuálnější přehled o stavu příjmů a výdajů. Častější zpracování dokladů u nás také není žádný problém, pokud to klient žádá právě kvůli průběžnému přehledu o svém podnikání. Klientům poskytujeme konzultace a poradenství podle potřeby.

Kontrolní přehled DPH – Teplice, Ústí, Bílina: expresně

Pro nově příchozí plátce DPH nebo takové plátce DPH, kteří se z titulu zákonných okolností stávají plátci DPH nečekaně, platí možnost expresního se přihlášení a mohou naši účetní kancelář v Teplicích kontaktovat expresně. Jste-li plátce DPH, doklady automaticky zpracováváme každý měsíc / čtvrtletí. Přiznání k DPH odesíláme v požadovaném formátu datovou schránkou klienta přímo na FÚ. V tomto případě zpracujeme veškeré doklady klienta nejpozději koncem ledna a poté si vyžádáme jen zbývající doklady k samotnému přiznání k dani z příjmu prokazující nárok na daňové úlevy. Rovnou pak vypracujeme přiznání i s přehledy.

Charakteristika účetní v Teplicích / Ústí

  • Provozujeme účetní kancelář od r. 2011
  • Zpracování daní v centru Teplic
  • Průběžné zpracování dokladů
  • Konzultace a daňové poradenství
  • Podvojné účetnictví
  • Bez tisknutí dokladů

Žádáte-li vypracování daňového přiznání od účetní v Bílině – kontakt naleznete ZDE.