Koncem roku pro vás na základě dokladů zpracujeme daňové přiznání a přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Dáme vám informaci o výši záloh na nové období. V průběhu celého roku poskytujeme daňové poradenství podle potřeb. Podle vašich požadavků můžeme případně vypracovávat také manažerské výstupy.

Zahájení spolupráce

Kontaktujte nás nejlépe přes web ZDE >>. Během úvodního třicetiminutového hovoru vyhledáme mezery v účetnictví a společně zjistíme, co pro vás můžeme udělat.

Chci třicetiminutový hovor, kde vyhledáme mezery v účetnictví, co mám udělat?

Naše práce je účetnictví, takže úplné, kompletní a v pořádku doklady jsou NUTNOU podmínkou k provedení naší práce pro vás.

  • 0 Kč na pokutách za chyby v účetnictví u našich klientů
  • Přechod k nové účetní snadno, rychle a hladce
  • Garantujeme ochranu vašeho úsilí – vašeho podniku
  • Účetnictví vaší firmy bude dobře opečované

Daňová evidence Teplice

Vedení daňové evidence Teplice znamená, že pro podnikatele zpracujeme zejména doklady, tedy pokladní doklady, faktury vydané, přijaté, výpisy z bankovních účtů a další potřebné doklady. Dále zpracování daňové evidence zahrnuje také vedení veškeré potřebné další evidence. Používá-li například podnikatel ke své výdělečné činnosti nějaký hmotný či nehmotný majetek, zajistíme evidenci majetku a s tím spojené odpisy. Má-li podnikatel zaměstnance, zpracujeme mzdy a povedeme mzdovou evidenci. Účetní služby poskytneme také v případě, že podnikatel (Teplice) používá ke své činnosti auto, vede si knihu jízd či uplatňuje výdaje na auto jiným možným způsobem, např. paušál na PHM.

Pokud jste plátce DPH, pak doklady zpracováváme průběžně podle plátcovství, a výstupem jsou veškeré podklady pro přiznání k DPH.

Nemáte rádi papíry?

Účetnictví bez tisknutí dokladů: své dokumenty nám můžete zaslat v PDF nebo nasdílet např. přes Google dokumenty. Možnost odevzdání přiznání přes datovou schránku. Vaše kompletní zpracované účetnictví archivujeme elektronicky v PDF pro případ kontroly. Je to ekologické.

Daňová evidence / účetní Teplice

do 50 dokladů – přiznání a přehledy budou hotové do 14 dnů
do 200 dokladů – do tří týdnů
nad 200 dokladů – do měsíce

Doklady můžeme také zpracovávat průběžně, například každý měsíc, jednou za čtvrtletí apod. To je výhodné pro aktuální zjištění vašich příjmů a výdajů.

Žádáte-li ostatní účetní služby daňové evidence v Teplicích – kontakt na účetní tým je ZDE.