Daňovou evidenci v Teplicích musí vést každá OSVČ, pokud chce prokazovat skutečné výdaje, nikoli procentuální paušál. Pro účely daňové evidence účetní eviduje nejen každou vaši vydanou nebo přijatou fakturu, ale také její úhradu – hotovostní nebo bezhotovostní. Proto je třeba dodat účetní primární doklady a také doklady prokazující jejich uhrazení. To znamená výpisy z bankovního účtu nebo pokladní stvrzenky či doklady o zaplacení dobírky, apod. U OSVČ totiž platí, že příjem je příjmem anebo výdaj výdajem až v okamžiku jeho uhrazení.

Účetní Teplice

Daňová evidence zaznamenává peněžní toky související s podnikáním, ale i nepeněžní operace jako například odpisy. Hlavní knihou daňové evidence je tzv. peněžní deník. Má-li podnikatel zaměstnance, je třeba vést mzdovou evidenci. Pokud ke svému podnikání nakupuje zásoby materiálu nebo zboží, musí se evidovat také stav těchto zásob. Účetní vás informuje o všech nutných náležitostech daňové evidence.

Daňová evidence – Teplice

Pokud používáte paušální výdaje, evidujete pouze příjmy a k nim si můžete uplatnit jen výdaje rovnající se určitému procentu příjmů. U skutečných nákladů však lze uplatnit celou řadu výdajů – například odpisy majetku. Takže účetní eviduje také majetek, vede karty dlouhodobého majetku. Nejčastější typy dalších skutečných výdajů jsou u OSVČ například mzdy či výdaje za auto, kde je třeba rozhodnout, zda vést knihu jízd nebo uplatňovat výdaje na PHM paušálem. Za určitých podmínek můžete uplatnit také náklady na energie, pokud podnikáte v místě vašeho bydliště. Využijte konzultace s účetní.

Daňová evidence – účetní Teplice