Podnikatel, který chce uplatňovat skutečné náklady, vede daňovou evidenci. Musí evidovat všechny peněžní toky související s výdělečnou činností, a navíc i nepeněžní operace, například odpisy, v tzv. peněžním deníku – hlavní knize daňové evidence. Přesné náležitosti daňové evidence konzultujte se svou účetní.
Zjednodušeně můžeme říci, že výdajem na podnikání je vše, co byste si nepořídili, pokud byste nepodnikali. Jsou zde ovšem i výjimky – například sociální a zdravotní pojištění podnikatele jsou daňově neúčinné položky, přestože jste povinni je platit.

Daňová evidence/ účetní Bílina

Jako jeden ze skutečných nákladů slouží i „paušál na auto“, díky kterému si nemusíte schovávat účtenky za PHM. Výše tohoto paušálu je 5000,-/ měsíčně. Pokud auto používáte i pro soukromé účely, tak pouze 4000,-/ měsíčně. Pokud má OSVČ nějaké své zaměstnance, je třeba vést mzdovou evidenci. A nakupuje-li ke svému podnikání materiál nebo zboží, musí se v rámci daňové evidence vést i evidence zásob.
Drobní podnikatelé někdy nemusí díky uplatnění slev na dani platit žádné daně. O možnostech daňových úlev vás informuje naše účetní kancelář. Sociální a zdravotní pojištění je však počítáno jako procento ze zisku a nelze na něj žádné úlevy uplatnit. Ze zisku se také stanoví i zálohy na následující rok. Pokud si nejste jisti, kolik budete platit na daních a pojistném, doporučujeme vám zvolit průběžné zpracovávání dokladů – dostanete tak od nás vždy aktuální informaci o stavu vašich příjmů a výdajů. Pokud se vaše podnikání nedaří podle představ a v dalším roce se vám citelně sníží výdělky, je možné za určitých podmínek zažádat o snížení záloh OSVČ, a to jak na dani, tak na sociálním a zdravotním pojištění.

Účetní služby Bílina

Jsme vám k dispozici také potřebujete-li zkonzultovat například:

 • jakou výši odpisů lze uplatnit při prodeji majetku v průběhu roku,
 • specifika přechodu z paušálních výdajů na daňovou evidenci (skutečné výdaje) a naopak,
 • stanovení, zda jde o výdělečnou činnost hlavní nebo vedlejší (kvůli zálohám na OSSZ a zdravotní pojišťovnou)
 • povinné náležitosti knihy jízd,
 • uplatnění nákladů na dílnu nebo kancelář ve vlastním rodinném domě,
 • přihlášení podnikatele k různým institucím či jako plátce různých daní.

Doklady byste měli dodat do účetní kanceláře nejlépe do konce února, abychom měli dostatek prostoru pro kvalitní zpracování daňového přiznání. Pokud to však z nějakého důvodu v ideálním termínu nestihneme, lze i tak sehnat účetní na poslední chvíli. Daňové přiznání se podává na finanční úřad v Bílině nejpozději do konce března.
Využijte také možnosti poradenství od účetní v Bílině. Konzultace poskytujeme osobně v centru Teplic, po telefonu, e-mailem, či podle domluvy a potřeb klienta. Účetní služby v Bílině poskytujeme na základě živnostenského listu.

Daně účetní Bílina: shrnutí

 • daně v kontextu daňového přiznání
 • dlouhodobé daňové poradenství
 • vypracování daňového přiznání
 • možnost konzultace na téma daní
 • účetní poradenství express
 • bez tisknutí dokladů

Žádáte-li vypracování daňového přiznání od účetní v Bílině – kontakt naleznete ZDE.