Pokud chcete ve vašem podnikání využít skutečné výdaje a nikoli paušální, je třeba vést daňovou evidenci. Jde o náklady jako například nájemné, materiál, úroky z úvěru, výdaje na PHM a údržbu auta, odpisy majetku, mzdy. Klienti obvykle žádají zpracování daňových přiznání v únoru a březnu. Se stálými klienty pak domlouváme průběžné předávání dokladů, a to buď osobně, elektronicky nebo poštou. Podnikatel-OSVČ nám dodá:

 • faktury vydané (hotové a bezhotovostní),
 • faktury přijaté (hotové a bezhotovostní),
 • doklady k nájmu kanceláře v Duchcově a okolí,
 • paragony (účtenky) a výpisy z bankovního účtu,
 • VTP firemních vozidel,
 • knihu jízd (možnost zpracování knihy jízd dle faktur vydaných),
 • mzdové doklady vašich zaměstnanců.

Daně a účetní poradenství – účetní Duchcov, Teplice

Spolu se zpracováním daňového přiznání vyplníme i přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Pokud odevzdáváte přiznání a přehledy na úřady osobně, dodáme vše připravené k podpisu. Máte-li zřízenou datovou schránku, lze přiznání jednoduše podat elektronicky. Součástí účetních služeb je pak také přehled, kam je potřeba zaplatit jakou daň nebo pojistné, a výše záloh na příští rok.

Daně a účetní poradenství Teplice – účetní Duchcov, DPH

Doklady plátce DPH zpracováváme průběžně – měsíčně nebo čtvrtletně. Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení vám dodáme připravené k odevzdání na příslušný finanční úřad, a s ním také informaci o částce DPH. Přiznání k DPH se podává elektronicky ve formátu .xml. Nejste-li zatím plátce DPH, ale zřejmě brzy překročíte zákonný limit pro plátcovství DPH (tj. 1 mil. Kč za předchozích 12 měsíců), naše účetní kancelář vás o této skutečnosti včas informuje. Po překročení limitu vás přihlásíme jako plátce DPH u příslušného finančního úřadu.

Daňové poradenství v Teplicích – účetní Duchcov

Pokud si nejste jisti, jakou možnost využít, nabízíme konzultaci s účetní například v otázce uplatnění nákladů na PHM, paušálních výdajů „procentem“ či daňových slev.

Daňové přiznání Účetní Duchcov: shrnutí

 • vypracování daní v Duchcově a okolí
 • poradenství ohledně paušálních a skutečných nákladů
 • možnost konzultace s účetní – telefonicky, e-mailem: odborné dotazy
 • účetní poradenství express
 • daně v kontextu daňového přiznání
 • průběžné sledování finanční bilance klienta
 • účetnictví bez tisknutí dokladů
 • dlouhodobé daňové poradenství – pravidelná spolupráce s účetní v Teplicích a Ústí

Kontaktujte účetní pro oblast Teplice, Ústí nad Labem, Duchcov – ZDE.