Často se nás klient ptá: budu platit nějaké daně? Přesněji zní dotaz například takto: budu pronajímat byt/ dům, musím podávat daňové přiznání? A kolik zaplatím na daních?

Účetní Duchcov

Příjem z pronájmu nemovitosti je příjem, který se zdaňuje, musí se tedy podávat daňové přiznání. Co se však týká placení daně, je možné uplatnit 30 % z příjmů z pronájmu jako výdaj. Dále existuje tzv. základní sleva na dani na poplatníka, 24.840,- Kč ročně. Pokud tedy příjmy z pronájmu činí ročně do cca 236 tis. Kč, při uplatnění paušálního výdaje 30 % vyjde daňová povinnost cca 24 tis. Kč. A ta je jakoby „vynulována“ zmíněnou daňovou slevou. Takže bude jen nutné vypracovat a podat daňové přiznání, ale na daních se nebude platit nic, samozřejmě pokud nejsou žádné jiné zdanitelné příjmy.

Uplatňování výdajů v prokázané výši

Výdaje u příjmu z pronájmu lze dále uplatnit ve skutečné výši. Jsou to zejména odpisy pronajímaného bytu nebo domu a úroky z hypotéky nebo úvěru na danou nemovitost. Odpis je vlastně určité procento (přesně dané zákonnou sazbou) z pořizovací ceny majetku, které zohlední životnost daného majetku. Další výdaje mohou dále být např. výdaje na opravy nebo pojištění bytu, daň z nemovitosti, či třeba platba energetického štítku a podobně. V případě skutečných nákladů je již třeba vést daňovou evidenci jako podklad pro daňové přiznání.

Podání daňového přiznání v Duchcově

Daňové přiznání vyplníme nejsnáze elektronicky například na webu Finančního úřadu (Finanční správy). U zmíněných příjmů z pronájmu musí být jeho součástí i vyplněná příloha č. 2. Přiznání pak vytiskneme, podepíšeme a do konce března odevzdáme na podatelně svého finančního úřadu. Z pronájmu se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Naši účetní kancelář kontaktujte nejlépe v průběhu měsíce února.

  • Konzultace k daním
  • Vyplnění a odevzdání daňového přiznání
  • Vedení daňové evidence
  • Poradenství ohledně paušálních nebo skutečných výdajů
  • Daňové poradenství pro firmy i živnostníky
  • Účetnictví bez tisknutí dokladů

Žádáte-li daňové poradenství v Duchcově– kontakt na účetní je ZDE.