Všechny uvedené ceny jsou orientační. Můžeme si též účtovat pouze hodinovou sazbu, pokud vám to bude vyhovovat. Cenu nestanovujeme dle vašeho obratu – neplaťte za váš úspěch.

Uvedené ceny jsou platné do 31.5.2019.

Od 1. června 2019 zvyšujeme ceny. Využijte stávající nabídku – pokud si domluvíte spolupráci s námi (vč. předání všech potřebných dokladů) DO KONCE KVĚTNA, dostanete cenu na první tři měsíce naší spolupráce za současné ceny. Pozor platí jen při úhradě těchto zvýhodněných tří měsíců předem. Platí jen pro „každoměsíční“ zakázky-zejména plátci DPH nebo vedení mezd.

Poradenství/ hodinová sazba za naše účetní služby: 490,00 Kč/ hod 

Možnost on-line konzultace přes Skype – sleva 7% !

Na poskytované služby vybíráme zálohu ve výši cca 50%. Tímto opatřením se předchází případným škodám apod.

Daňové přiznání OSVČ + přehledy – základní varianta

Máte do 30 účetních položek za rok a řešíte jen „základní“ daňové přiznání (nemáte zaměstnance, nejste plátce DPH a nepotřebuje odevzdávat Přiznání k silniční dani). Lze využít i v případě, že nám dodáte jen částku příjmů a výdajů, pro které jste si sami zpracovali evidenci, a po nás chcete jen vyplnit Přiznání a přehledy. Zpracované podklady archivujete u sebe.

Cena: 2.000,- Kč/ rok

Máte možnost využít slevy, viz níže. Můžete se tak dostat až na cenu 1.600,- Kč!

Daňové přiznání OSVČ + přehledy

  • Speciální varianta Mikro

Pro plátce DPH nebo pro OSVČ se zaměstnanci s méně než 30 položkami za měsíc.

Cena: 800,- Kč/ měsíc – neplátci DPH; plátci DPH + 75 %
Daň. přiznání + přehledy 1x ročně 1.300,-

Ceny za vedení mezd jsou uvedeny níže.
Máte možnost využít slevy (jako pro Základní variantu – 5 %), viz níže. Vaše cena může být až o 20 % nižší!

 

  • Pro OSVČ od 30 dokladů výše: vyberte si mezi Standard a VIP službami

Standard
Pro plátce DPH, pro OSVČ se zaměstnanci, nebo pro OSVČ s více než 30 položkami.
Plátci silniční daně již mají zpracování za 1 firemní auto v ceně.
Plátci DPH mají tuto cenu za měsíc; neplátci pak za období dodání dokladů – podle množství např. 1x ročně nebo čtvrtletně apod.
Ceny za vedení mezd a další příplatky za doplňkové služby jsou uvedeny níže.

VIP varianta je vhodná pro ty, kteří chtějí mít o svém účetnictví a pohledávkách vždy aktuální přehled – budeme se vám věnovat každý měsíc. Má poradenství, finanční reporting, odesílání na úřady datovkou účetní či přípravu výkazů např. pro Český statistický úřad již v ceně. Dále budete moci jakékoli platby platit pomocí QR kódů. Plátci silniční daně již mají zpracování za 2 firemní auta v ceně.
Ceny za vedení mezd jsou uvedeny níže.

Pro obě varianty máte navíc možnosti slev, viz níže. Vaše cena může být až o 40 % nižší!

Cena za zpracování dokladů – daňová evidence OSVČ Standard

 

-neplátce DPH

Standard

 

-plátce DPH

VIP

  za obd. dodání dokladů za obd.
plátcovství DPH
MĚSÍČNĚ OD
Do 50 účetních položek 1.200,- + 75 %

2.000,-

neplátce DPH

+ 75 %

plátce DPH

50-100 úč. položek 1.850,-
100-150 úč. položek 2.600,-
150-200 úč. položek 3.200,-

(pro více informací
a kalkulaci
nás kontaktujte)

200-300 úč. položek 4.300,-
300-400 úč. položek 5.200,-
400-500 úč. položek 5.900,-
Daň. přiznání + přehledy 1x ročně 1.300,- 1.500,-

Vedení účetnictví s.r.o. vč. Přiznání k dani z příjmu – základní varianta

Máte do 30 účetních položek za rok a řešíte jen „základní“ zpracování dokladů a přiznání k dani z příjmu (nemáte zaměstnance, nejste plátce DPH a nepotřebuje odevzdávat Přiznání k silniční dani). Zpracované podklady archivujete u sebe.

Cena: 2.500,- Kč/ rok

Máte možnost využít slevy, viz níže. Můžete se tak dostat až na cenu 2.000,- Kč!

Vedení účetnictví s.r.o. 

  • Speciální varianta Mikro

Pro plátce DPH nebo pro s.r.o. se zaměstnanci s méně než 30 položkami za měsíc.

Cena: 1.100,- Kč/ měsíc – neplátci DPH; plátci DPH + 75 %
Přiznání k dani z příjmu  1x ročně 1.500,-

Ceny za vedení mezd jsou uvedeny níže.
Máte možnost využít slevy (jako pro Základní variantu – 5 %), viz níže. Vaše cena může být až o 20 % nižší!

  • Pro s.r.o. od 30 dokladů výše: vyberte si mezi Standard a VIP službami

Standard

Pro plátce DPH, pro s.r.o. se zaměstnanci, nebo pro s.r.o. s více než 30 položkami.
Plátci silniční daně již mají zpracování za 1 firemní auto v ceně.
Plátci DPH mají tuto cenu za měsíc; neplátci pak za období dodání dokladů – podle množství např. 1x ročně nebo čtvrtletně apod.
Ceny za vedení mezd a další příplatky za doplňkové služby jsou uvedeny níže.

VIP varianta je vhodná pro ty, kteří chtějí mít o svém účetnictví a pohledávkách vždy aktuální přehled – budeme se vám věnovat každý měsíc. Má poradenství, finanční reporting, odesílání na úřady datovkou účetní či přípravu výkazů např. pro Český statistický úřad již v ceně. Dále budete moci jakékoli platby platit pomocí QR kódů. Plátci silniční daně již mají zpracování za 2 firemní auta v ceně.
Ceny za vedení mezd jsou uvedeny níže.

Pro obě varianty máte navíc možnosti slev, viz níže. Vaše cena může být až o 40 % nižší!

Cena za zpracování dokladů – vedení účetnictví s.r.o. Standard

 

-neplátce DPH

Standard

 

-plátce DPH

VIP

  za obd. dodání dokladů za obd.
plátcovství DPH
MĚSÍČNĚ OD
Do 50 účetních položek 1.700,- + 75 %

3.100,-

neplátce DPH

+ 75 %

plátce DPH

50-100 úč. položek 2.900,-
100-150 úč. položek 4.100,-
150-200 úč. položek 5.000,-

(pro více informací
a kalkulaci
nás kontaktujte)

200-300 úč. položek 6.650,-
300-400 úč. položek 8.900,-
400-500 úč. položek 9.800,-
Daň. přiznání práv. osob 1x ročně Od 1.500,- *) Od 2.000,- *)

*) Cena za DPPO je rovna zhruba 70 % vaší částky za období.

Ceník vedení účetnictví SVJ

Malá SVJ do 10 bytů                                               paušál 1.490,-/ měsíčně
SVJ s 11-20 byty                                                      130,00 Kč/ byt/ měsíčně
SVJ nad 20 bytů                                                       120,00 Kč/ byt/ měsíčně
Zpracování vyúčtování spotřeby, úč. závěrka     od 2.235,- Kč
 *)


*) Cena za provedení účetní závěrky a vyúčtování spotřeby je rovna zhruba 1,5násobku vaší měsíční částky.

Ceny za vedení mezd (odměnu předsedy) a další příplatky za doplňkové služby jsou uvedeny níže.
Máte možnost využít slevy (jako pro Standardní variantu – 7 %), viz níže. Vaše cena může být až o 28 % nižší!

Dále máte tyto možnosti jak ušetřit

Slevy lze sčítat.

Možnosti slev pro Zákl. variantu + MIKRO pro Standard pro VIP
Přístup do datové schránky klienta 5 % 7 % 10 %
Platby předem nebo tříměs. kauce 5 % 7 % 10 %
Dodání veškerých podkladů elektronicky 5 % 7 % 10 %
Načítání vyst. faktur/ bank. výpisů elektronicky 5 % 7 % 10 %

Další účetní služby

Daňové přiznání – zaměstnání, drobné příjmy    900,- Kč
Silniční daň                                                                300,- Kč/ 1 auto
*)

Daň z nemovitosti                                                    550,- Kč/ 1 nemovitost **)
Poradenství – hodinová sazba                               490,- | Možnost on-line konzultace přes Skype – sleva 7% !
Archivace papírového účetnictví u nás                příplatek 10-30%

2. a každá další upomínka úhrady (dle OP)         200,- Kč
2. a každá další upomínka dodání dokladů (dle OP) 450,- Kč

*) Cena platí pro případ kdy zpracování silniční daně není již v ceně za vaše vedení účetnictví, viz výše.
**) Pokud od nás žádáte přiznání pouze za 1 nemovitost, pak je cena 900 Kč/přiznání a u přiznání za 2 nemovitosti 750 Kč/ nemovitost. Od tří nemovitostí výše pak již dle uvedeného ceníku.

Mzdová evidence

Cena za 1 zaměstnance 1 ks 2 ks 3 ks 4 ks 5 ks a více
Zpracování mezd-DPP 200,- 150,- 120,- 100,- 90,-
Zpracování mezd-HPP 300,- – 400,- *) 250,- – 350,- *) 220,- – 320,- *) 200,- – 300,- *) 180,- – 280,- *)

Pokud od nás žádáte pouze služby mzdové účetní, pak je cena o 10 – 70 % vyšší. 

Dokumentace + přihlášení/ odhlášení
při nástupu nebo odchodu zaměstnance             500,00 Kč
Odevzdání Evidenčního listu důchod. zabezpečení 500,00 Kč/ ročně či při odhlášení
Roční vyúčtování zálohové/ srážkové daně         500,00 Kč/ přiznání

*) Dle náročnosti.

Žádáte-li více informací ve věci ceníku Účetní v Teplicích – kontakt je ZDE.