Všechny uvedené ceny jsou orientační. Můžeme si též účtovat pouze hodinovou sazbu, pokud vám to bude vyhovovat. Cenu nestanovujeme dle vašeho obratu – neplaťte za váš úspěch.

Poradenství/ hodinová sazba za naše účetní služby: 490,00 Kč/ hod

Daňové přiznání OSVČ vč. přehledů

Základní varianta:

2.000,- / rok

– obsahuje zpracování dokladů a Přiznání k dani z příjmu
včetně Přehledů na sociálku a zdravotní pojišťovnu
v ceně 1.3
00,- Kč
– pro OSVČ, které mají do 30 účetních položek za rok
– výdaje řeší paušálem nebo nám pouze dodají částku
příjmů a výdajů, které si zpracovali sami
– vhodné pro OSVČ, která nemá zaměstnance, není
plátce DPH a nepotřebuje odevzdávat Přiznání k silniční
dani
Tato nabídka neobsahuje:

odesílání datovou schránkou účetní
možnost skladovat své papírové účetnictví u nás
finanční reporty, průběžné zpracování účetnictví
poradenství
výkazy (např. pro banku, ČSÚ apod.)

Máte možnost využít slevy, viz níže. Můžete se tak dostat až na cenu 1.600,- Kč!

Pro OSVČ od 30 dokladů výše: vyberte si mezi Standard a VIP službami

– obsahuje zpracování dokladů a Přiznání k dani z příjmu včetně Přehledů na sociálku a zdravotní pojišťovnu
– vhodné pro OSVČ, které evidují skutečné výdaje
– vhodné pro OSVČ, která má zaměstnance, je plátcem DPH nebo odevzdává i Přiznání k silniční dani

VIP varianta je vhodná pro ty, kteří chtějí mít o svém účetnictví a pohledávkách vždy aktuální přehled – budeme se vám věnovat každý měsíc. Má poradenství, finanční reporting, odesílání na úřady datovkou účetní či přípravu výkazů např. pro Český statistický úřad již v ceně. Dále budete moci jakékoli platby platit pomocí QR kódů.

Pro obě varianty máte navíc možnosti slev, viz níže. Vaše cena může být až o 40 % nižší!

 

Standard

-neplátce DPH

Standard

-plátce DPH

VIP

Poradenství hod. sazba v ceně
Finanční reporty *) hod. sazba v ceně
Archivace papírového účetnictví příplatek 10-30% v ceně
Odeslání datovkou účetní příplatek 10-20% v ceně
Průběžné párování plateb x ANO v ceně
Výkazy (např. pro banku, ČSÚ…) hod. sazba v ceně
Silniční daň v ceně 1 auto v ceně 2 auta
Cena za zpracování dokladů – daňová evidence OSVČ
za obd. dodání dokladů za obd.
plátcovství DPH
MĚSÍČNĚ OD
Do 50 účetních položek 1.200,- 2.100,-

2.000,-

neplátce DPH

3.600,-

plátce DPH

50-100 úč. položek 1.850,- 3.200,-
100-150 úč. položek 2.600,- 4.500,-
150-200 úč. položek 3.200,- 5.500,-

(pro více informací
a kalkulaci
nás kontaktujte)

200-300 úč. položek 4.300,- 7.500,-
300-400 úč. položek 5.200,- 9.100,-
400-500 úč. položek 5.900,- 10.200,-
Daň. přiznání + přehledy 1x ročně 1.300,- 1.500,-

*) vč. možnosti zpracování dokladů koncem roku pro předběžné zjištění základu daně

Účetnictví s.r.o. vč. Přiznání k dani z příjmu

Základní varianta:

2.500,- / rok

– obsahuje zpracování dokladů a Přiznání k dani z příjmu
právnických osob v ceně 1.500,- Kč
– pro firmy, které mají do 30 účetních položek za rok
– vhodné pro firmy, které nemají zaměstnance, nejsou
plátci DPH a nepotřebují odevzdávat Přiznání
k silniční dani
Tato nabídka neobsahuje:

odesílání datovou schránkou účetní
možnost skladovat své papírové účetnictví u nás
finanční reporty, průběžné zpracování účetnictví
poradenství
výkazy (např. pro banku, ČSÚ apod.)

Máte možnost využít slevy, viz níže. Můžete se tak dostat až na cenu 2.000,- Kč!

Pro s.r.o. od 30 dokladů výše: vyberte si mezi Standard a VIP službami

– obsahuje zpracování dokladů a Přiznání k dani z příjmu právnických osob
– vhodné pro firmy, které mají zaměstnance, jsou plátcem DPH nebo odevzdávají i Přiznání k silniční dani

VIP varianta je vhodná pro ty, kteří chtějí mít o svém účetnictví a pohledávkách vždy aktuální přehled – budeme se vám věnovat každý měsíc. Má poradenství, finanční reporting, odesílání na úřady datovkou účetní či přípravu výkazů např. pro Český statistický úřad již v ceně. Dále budete moci jakékoli platby platit pomocí QR kódů.

Pro obě varianty máte navíc možnosti slev, viz níže. Vaše cena může být až o 40 % nižší!

 

Standard

-neplátce DPH

Standard

-plátce DPH

VIP

Poradenství hod. sazba v ceně
Finanční reporty *) hod. sazba v ceně
Archivace papírového účetnictví příplatek 10-30% v ceně
Odeslání datovkou účetní příplatek 10-20% v ceně
Průběžné párování plateb x ANO v ceně
Výkazy (např. pro banku, ČSÚ…) hod. sazba v ceně
Silniční daň v ceně 1 auto v ceně 2 auta
Cena za zpracování dokladů – vedení účetnictví s.r.o.
za obd. dodání dokladů za obd.
plátcovství DPH
MĚSÍČNĚ OD
Do 50 účetních položek 1.700,- 3.000,-

3.100,-

neplátce DPH

5.100,-

plátce DPH

50-100 úč. položek 2.900,- 5.000,-
100-150 úč. položek 4.100,- 7.200,-
150-200 úč. položek 5.000,- 8.600,-

(pro více informací
a kalkulaci
nás kontaktujte)

200-300 úč. položek 6.650,- 11.600,-
300-400 úč. položek 8.900,- 15.400,-
400-500 úč. položek 9.800,- 17.000,-
Daň. přiznání práv. osob 1x ročně Od 1.500,- **) Od 2.000,- **)

*) vč. možnosti zpracování dokladů koncem roku pro předběžné zjištění základu daně
**) Cena za DPPO je rovna zhruba 70 % vaší částky za období.

Dále máte tyto možnosti jak ušetřit

Slevy lze sčítat.

Možnosti slev pro Zákl. variantu pro Standard pro VIP
Přístup do datové schránky klienta 5 % 7 % 10 %
Platby předem nebo tříměs. kauce 5 % 7 % 10 %
Dodání veškerých podkladů elektronicky 5 % 7 % 10 %
Načítání vyst. faktur/ bank. výpisů elektronicky 5 % 7 % 10 %

Další účetní služby

Daňové přiznání – zaměstnání, drobné příjmy    750,00 Kč
Silniční daň                                                                300,00 Kč/ 1 auto
*)
Daň z nemovitosti                                                    500,00 Kč/ 1 nemovitost **)
*) Cena platí pro případ kdy zpracování silniční daně není již v ceně za vaše vedení účetnictví, viz výše.
**) Pokud od nás žádáte přiznání pouze za 1 nemovitost, pak je cena 750 Kč/přiznání a u přiznání za 2 nemovitosti 600 Kč/ nemovitost. Od tří nemovitostí výše pak již dle uvedeného ceníku.

Mzdová evidence

Zpracování mezd zaměstnance – dohody           200,00 Kč
Zpracování mezd zaměstnance – smluvní PP    300,00 – 400,00 Kč dle náročnosti *)
Dokumentace + přihlášení/ odhlášení
při nástupu nebo odchodu zaměstnance             500,00 Kč
Odevzdání Evidenčního listu důchod. zabezpečení 500,00 Kč/ ročně či při odhlášení
Roční vyúčtování zálohové/ srážkové daně         500,00 Kč/ přiznání

*) Pokud od nás žádáte pouze služby mzdové účetní, pak cena při pouhém 1 zamci začíná na 500 Kč a při 2 zamcích na 400 Kč/ ks. Od tří zamců pak již dle uvedeného ceníku.

Žádáte-li více informací ve věci ceníku Účetní v Teplicích – kontakt je ZDE.