Všechny uvedené ceny jsou orientační. Můžeme si též účtovat pouze hodinovou sazbu, pokud vám to bude vyhovovat. Cenu nestanovujeme dle vašeho obratu – neplaťte za váš úspěch.

Uvedené ceny jsou platné do 31.5.2019.

Poradenství/ hodinová sazba za naše účetní služby: 490,00 Kč/ hod od 15.2. do 31.3.2019 + 12% – 549,- Kč/ hod z důvodu zvýšené poptávky po účetních službách

Možnost on-line konzultace přes Skype – sleva 7% !

Pospěšte si – při dodání dokladů v březnu to bude dražší!

od 5.3. + 25 %

od 12.3. + 50 %

od 18.3. + 75 % | od tohoto data dále již negarantujeme včasné zpracování přiznání

od 25.3. + 100 %

od 31.3. + 200 %

Daňové přiznání OSVČ + přehledy – základní varianta

Máte do 30 účetních položek za rok a řešíte jen „základní“ daňové přiznání (nemáte zaměstnance, nejste plátce DPH a nepotřebuje odevzdávat Přiznání k silniční dani). Lze využít i v případě, že nám dodáte jen částku příjmů a výdajů, pro které jste si sami zpracovali evidenci, a po nás chcete jen vyplnit Přiznání a přehledy. Zpracované podklady archivujete u sebe.

Cena: 2.000,- Kč/ rok

Máte možnost využít slevy, viz níže. Můžete se tak dostat až na cenu 1.600,- Kč!

Daňové přiznání OSVČ + přehledy

  • Speciální varianta Mikro

Pro plátce DPH nebo pro OSVČ se zaměstnanci s méně než 30 položkami za měsíc.

Cena: 800,- Kč/ měsíc – neplátci DPH; plátci DPH + 75 %
Daň. přiznání + přehledy 1x ročně 1.300,-

Ceny za vedení mezd jsou uvedeny níže.
Máte možnost využít slevy (jako pro Základní variantu – 5 %), viz níže. Vaše cena může být až o 20 % nižší!

 

  • Pro OSVČ od 30 dokladů výše: vyberte si mezi Standard a VIP službami

Standard
Pro plátce DPH, pro OSVČ se zaměstnanci, nebo pro OSVČ s více než 30 položkami.
Plátci silniční daně již mají zpracování za 1 firemní auto v ceně.
Plátci DPH mají tuto cenu za měsíc; neplátci pak za období dodání dokladů – podle množství např. 1x ročně nebo čtvrtletně apod.
Ceny za vedení mezd a další příplatky za doplňkové služby jsou uvedeny níže.

VIP varianta je vhodná pro ty, kteří chtějí mít o svém účetnictví a pohledávkách vždy aktuální přehled – budeme se vám věnovat každý měsíc. Má poradenství, finanční reporting, odesílání na úřady datovkou účetní či přípravu výkazů např. pro Český statistický úřad již v ceně. Dále budete moci jakékoli platby platit pomocí QR kódů. Plátci silniční daně již mají zpracování za 2 firemní auta v ceně.
Ceny za vedení mezd jsou uvedeny níže.

Pro obě varianty máte navíc možnosti slev, viz níže. Vaše cena může být až o 40 % nižší!

Cena za zpracování dokladů – daňová evidence OSVČ Standard

 

-neplátce DPH

Standard

 

-plátce DPH

VIP

  za obd. dodání dokladů za obd.
plátcovství DPH
MĚSÍČNĚ OD
Do 50 účetních položek 1.200,- + 75 %

2.000,-

neplátce DPH

+ 75 %

plátce DPH

50-100 úč. položek 1.850,-
100-150 úč. položek 2.600,-
150-200 úč. položek 3.200,-

(pro více informací
a kalkulaci
nás kontaktujte)

200-300 úč. položek 4.300,-
300-400 úč. položek 5.200,-
400-500 úč. položek 5.900,-
Daň. přiznání + přehledy 1x ročně 1.300,- 1.500,-

Vedení účetnictví s.r.o. vč. Přiznání k dani z příjmu – základní varianta

Máte do 30 účetních položek za rok a řešíte jen „základní“ zpracování dokladů a přiznání k dani z příjmu (nemáte zaměstnance, nejste plátce DPH a nepotřebuje odevzdávat Přiznání k silniční dani). Zpracované podklady archivujete u sebe.

Cena: 2.500,- Kč/ rok

Máte možnost využít slevy, viz níže. Můžete se tak dostat až na cenu 2.000,- Kč!

Vedení účetnictví s.r.o. 

  • Speciální varianta Mikro

Pro plátce DPH nebo pro s.r.o. se zaměstnanci s méně než 30 položkami za měsíc.

Cena: 1.100,- Kč/ měsíc – neplátci DPH; plátci DPH + 75 %
Přiznání k dani z příjmu  1x ročně 1.500,-

Ceny za vedení mezd jsou uvedeny níže.
Máte možnost využít slevy (jako pro Základní variantu – 5 %), viz níže. Vaše cena může být až o 20 % nižší!

  • Pro s.r.o. od 30 dokladů výše: vyberte si mezi Standard a VIP službami

Standard

Pro plátce DPH, pro s.r.o. se zaměstnanci, nebo pro s.r.o. s více než 30 položkami.
Plátci silniční daně již mají zpracování za 1 firemní auto v ceně.
Plátci DPH mají tuto cenu za měsíc; neplátci pak za období dodání dokladů – podle množství např. 1x ročně nebo čtvrtletně apod.
Ceny za vedení mezd a další příplatky za doplňkové služby jsou uvedeny níže.

VIP varianta je vhodná pro ty, kteří chtějí mít o svém účetnictví a pohledávkách vždy aktuální přehled – budeme se vám věnovat každý měsíc. Má poradenství, finanční reporting, odesílání na úřady datovkou účetní či přípravu výkazů např. pro Český statistický úřad již v ceně. Dále budete moci jakékoli platby platit pomocí QR kódů. Plátci silniční daně již mají zpracování za 2 firemní auta v ceně.
Ceny za vedení mezd jsou uvedeny níže.

Pro obě varianty máte navíc možnosti slev, viz níže. Vaše cena může být až o 40 % nižší!

Cena za zpracování dokladů – vedení účetnictví s.r.o. Standard

 

-neplátce DPH

Standard

 

-plátce DPH

VIP

  za obd. dodání dokladů za obd.
plátcovství DPH
MĚSÍČNĚ OD
Do 50 účetních položek 1.700,- + 75 %

3.100,-

neplátce DPH

+ 75 %

plátce DPH

50-100 úč. položek 2.900,-
100-150 úč. položek 4.100,-
150-200 úč. položek 5.000,-

(pro více informací
a kalkulaci
nás kontaktujte)

200-300 úč. položek 6.650,-
300-400 úč. položek 8.900,-
400-500 úč. položek 9.800,-
Daň. přiznání práv. osob 1x ročně Od 1.500,- *) Od 2.000,- *)

*) Cena za DPPO je rovna zhruba 70 % vaší částky za období.

Ceník vedení účetnictví SVJ

Malá SVJ do 10 bytů                                               paušál 1.490,-/ měsíčně
SVJ s 11-20 byty                                                      130,00 Kč/ byt/ měsíčně
SVJ nad 20 bytů                                                       120,00 Kč/ byt/ měsíčně
Zpracování vyúčtování spotřeby, úč. závěrka     od 2.235,- Kč
 *)


*) Cena za provedení účetní závěrky a vyúčtování spotřeby je rovna zhruba 1,5násobku vaší měsíční částky.

Ceny za vedení mezd (odměnu předsedy) a další příplatky za doplňkové služby jsou uvedeny níže.
Máte možnost využít slevy (jako pro Standardní variantu – 7 %), viz níže. Vaše cena může být až o 28 % nižší!

Dále máte tyto možnosti jak ušetřit

Slevy lze sčítat.

Možnosti slev pro Zákl. variantu + MIKRO pro Standard pro VIP
Přístup do datové schránky klienta 5 % 7 % 10 %
Platby předem nebo tříměs. kauce 5 % 7 % 10 %
Dodání veškerých podkladů elektronicky 5 % 7 % 10 %
Načítání vyst. faktur/ bank. výpisů elektronicky 5 % 7 % 10 %

Další účetní služby

Daňové přiznání – zaměstnání, drobné příjmy    900,00 Kč
Silniční daň                                                                300,00 Kč/ 1 auto
*)

Daň z nemovitosti                                                    550,00 Kč/ 1 nemovitost **)
Poradenství – hodinová sazba                               490,-  od 15.2. do 31.3.2019 + 12% – 549,- Kč/ hod z důvodu zvýšené poptávky po účetních službách | Možnost on-line konzultace přes Skype – sleva 7% !
Archivace papírového účetnictví u nás                příplatek 10-30%

*) Cena platí pro případ kdy zpracování silniční daně není již v ceně za vaše vedení účetnictví, viz výše.
**) Pokud od nás žádáte přiznání pouze za 1 nemovitost, pak je cena 900 Kč/přiznání a u přiznání za 2 nemovitosti 750 Kč/ nemovitost. Od tří nemovitostí výše pak již dle uvedeného ceníku.

Mzdová evidence

Cena za 1 zaměstnance 1 ks 2 ks 3 ks 4 ks 5 ks a více
Zpracování mezd-DPP 200,- 150,- 120,- 100,- 90,-
Zpracování mezd-HPP 300,- – 400,- *) 250,- – 350,- *) 220,- – 320,- *) 200,- – 300,- *) 180,- – 280,- *)

Pokud od nás žádáte pouze služby mzdové účetní, pak je cena o 10 – 70 % vyšší. 

Dokumentace + přihlášení/ odhlášení
při nástupu nebo odchodu zaměstnance             500,00 Kč
Odevzdání Evidenčního listu důchod. zabezpečení 500,00 Kč/ ročně či při odhlášení
Roční vyúčtování zálohové/ srážkové daně         500,00 Kč/ přiznání

*) Dle náročnosti.

Žádáte-li více informací ve věci ceníku Účetní v Teplicích – kontakt je ZDE.